page view image

Kvinnehelse | Det handler om deg

EVENT INFORMATION
event image

Noen hevder at sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet i forskning og helsevesen sammenlignet med sykdommer som rammer menn. Vi vet at kvinner opplever ulike helseutfordringer i løpet av livet, og derfor er det viktig å tenke kjønnsspesifikt når vi snakker om helse. 

Velkommen til et nytt "Dette må vi snakke om" arrangement på Kulturhuset Torvet i Åsgårdstrand. Vi får besøk av Elisabeth T. Swärd som er forskningsansvarlig/spesialrådgiver på kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening. Elisabeth vil gi deg et foredrag som handler om deg - og din helse: 

  • Hva er kvinnehelse?
  • Hvorfor er kjønnsdimensjon viktig?
  • Hvilke kunnskapshull har vi og hvilken konsekvens gir det?
  • Hvilke utfordringer har vi i Norge?


Dørene åpnes klokken 1730, foredraget starter klokken 1800. Vi har alle rettigheter, lave skuldre og deilig stemning. Velkommen til Kulturhuset Torvet i Åsgårdstrand. helse
kvinnehelse
åsgårdstrand
kulturhuset
torvet

Restrictions

De siste årene har lært oss at mye uventet kan skje i verden. Endringer kan derfor komme som følge av pandemier eller andre uforutsette hendelser.